زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.

به روجا تجارت خوش آمدید

روجا تجارت آذرستان

زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.
درباره ما
زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.

به روجا تجارت خوش آمدید

روجا تجارت آذرستان

زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.
زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.

به روجا تجارت خوش آمدید

روجا تجارت آذرستان

زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.
زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.

به روجا تجارت خوش آمدید

روجا تجارت آذرستان

زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.
زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.

به روجا تجارت خوش آمدید

روجا تجارت آذرستان

زیر مجموعه ای از گروه آذرستان و از جمله شرکت های پیشرو در زمینه واردات و توزیع محصولات و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد.
مشاهده برندهای

کف‌پوش و دیوارپوش

برندهای روشنایی
مشاهده برندهای

روشنایی

برندهای شیرآلات
مشاهده برندهای

شیرآلات

زندگی در میان آثار هنری

هدف از تاسیس این مجموعه در سال 1389 ، پر نمودن شکاف عمیقی بود که در بازار داخلی کشور در زمینه واردات و تامین محصولات با کیفیت و تکنولوژی های به روز در صنعت ساختمان به چشم می خورد. این شکاف، واقعیتی بود که شرکت عمران آذرستان در طی نزدیک به 25 سال اجرای پروژه های عظیم ساختمانی با آن مواجه بود و در چند سال اخیر به علت واردات بی حد وحصر کالاهای بی کیفیت از کشورهای مختلف خصوصا کشورهای حوزه آسیای شرقی اندکی پر رنگ تر گشته بود. شعار سازمانی روجا، "زندگی در میان آثار هنری"، در حقیقت نشانی روشن از آن چه در روجا به مشتریان عرضه می گردد.ما در روجا بر این باوریم که آن چه ما عرضه می داریم فراتر از یک محصول ساختمانی می باشد و می توان نام "هنر" را بر آن گذاشت.
بیشتر بدانید